THÉP HỘP

THÉP HỘP VUÔNG 90X90X4

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hộp vuông 90x90x4 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP HỘP 90x90x4x6000mm...

THÉP HỘP VUÔNG 90X90X5

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hộp vuông 90x90x5 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP HỘP 90x90x5x6000mm...

THÉP HỘP VUÔNG 90X90X6

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hộp vuông 90x90x6 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP HỘP 90x90x6x6000mm...

THÉP HỘP VUÔNG ĐEN - HỘP KẼM 10X10, 14X14, 16X16

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hộp - Thép hộp vuông 10X10, 14X14, 16X16 dày 0.5 dem, 0.6dem...

THÉP HỘP VUÔNG STKR400 TIÊU CHUẨN JIS G3466

Công ty Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hộp vuông STKR400 tiêu chuẩn JIS G3466 hàng nhập khẩu giá...

THÉP HỘP VUÔNG STKR490 TIÊU CHUẨN JIS G3466

Công ty Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hộp vuông STKR490 tiêu chuẩn JIS G3466 hàng nhập khẩu giá...

THÉP HỘP VUÔNG TIÊU CHUẨN ASTM A500 Gr.A- Gr.B- Gr.C- Gr.D

Chuyên cung cấp Thép hộp vuông tiêu chuẩn ASTM A500 Gr.A, Gr.B, Gr.C, Gr.D hàng nhập...
image