THÉP HỘP

THÉP HỘP 150X250X4

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 150x250x4 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP...

THÉP HỘP 150X250X5

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 150x250x5 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP...

THÉP HỘP 150X250X6

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 150x250x6 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP...

THÉP HỘP 150X250X8

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 150x250x8 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP...

THÉP HỘP 150X300 DÀY 4LY, 5LY, 6LY, 8LY, 10LY, 12LY, 9LY, 14LY , 15LY

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hộp 150x300 dày 4ly, 5ly, 6ly, 8ly, 9ly, 10ly, 12ly, 14ly, 15ly. Quy...

THÉP HỘP 150X300X10

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 150x300x10 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP...

THÉP HỘP 150X300X12

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 150x300x12 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP...

THÉP HỘP 150X300X4

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 150x300x4 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP...

THÉP HỘP 150X300X5

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 150x300x5 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP...

THÉP HỘP 150X300X6

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 150x300x6 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP...

THÉP HỘP 150X300X8

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 150x300x8 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP...

THÉP HỘP 150X50 DÀY 2LY, 2.5LY, 3LY, 3.5LY, 4LY, 5LY, 6LY

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại THÉP HỘP 150X50 DÀY 2LY, 2.5LY, 3LY, 3.5LY, 4LY, 5LY...

THÉP HỘP 160X80 / THÉP HỘP 80X160

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hộp 160X180 / thép hộp 80x160 dày 5ly, 6ly, 8ly, 10ly, 12ly. Quy cách...

THÉP HỘP 160X80X10

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp 160x80x10 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP HỘP...

THÉP HỘP 160X80X12

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp 160x80x12 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP HỘP...

THÉP HỘP 160X80X5

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp 160x80x5 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP HỘP...

THÉP HỘP 160X80X6

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp 160x80x6 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP HỘP...

THÉP HỘP 160X80X8

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp 160x80x8 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP HỘP...

THÉP HỘP 200X150 DÀY 5LY/5MM, 6LY/6MM, 8LY/8MM, 10LY/10MM, 12LY/12MM

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại THÉP HỘP 200X150 DÀY 5LY/5MM, 6LY/6MM, 8LY/8MM, 10LY/10MM...

THÉP HỘP 200X150 DÀY12LY/12LI/12MM

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp 200x150 dày 12ly/12li/12mm theo tiêu chuẩn của nhà...
image