Thép hình U

THÉP HÌNH U100/ THÉP U100 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình U100/ thép U 100 tiêu chuẩn A36/SS400 .Hàng nhập khẩu chính...

THÉP HÌNH U120/ THÉP U120 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình U120/ thép U 120 tiêu chuẩn A36/SS400 .Hàng nhập khẩu chính...

THÉP HÌNH U125/ THÉP U125 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình U125/ thép U 125 tiêu chuẩn A36/SS400 . Với quy cách U125x65x6x12m...

THÉP HÌNH U125X65X6X12000MM (13.40KG/MET)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình U125/ thép U 125 .Với quy cách U125x65x6x12m có khối lượng 13...

THÉP HÌNH U140/ THÉP U140 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình U140/ thép U 140 tiêu chuẩn A36/SS400 .Hàng nhập khẩu chính...

THÉP HÌNH U150/ THÉP U150 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình U150/ thép U 150 tiêu chuẩn A36/SS400 . Với quy cách U150x75x6...

THÉP HÌNH U150X75X6.5X12000MM (18.6KG/MÉT)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình U150/ thép U 150 . Với quy cách U150x75x6.5x12m có khối lượng...

THÉP HÌNH U160/ THÉP U160 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình U160/ thép U 160 tiêu chuẩn A36/SS400 .Hàng nhập khẩu chính...

THÉP HÌNH U180/ THÉP U180 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình U180/ thép U 180 tiêu chuẩn A36/SS400 .Hàng nhập khẩu chính...

THÉP HÌNH U200/ THÉP U200 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình U200/ thép U 200 tiêu chuẩn A36/SS400 .Hàng nhập khẩu chính...

THÉP HÌNH U250/ THÉP U250 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình U250/ thép U 250 tiêu chuẩn A36/SS400 .Hàng nhập khẩu chính...

THÉP HÌNH U250X76X6X12000MM (22.8KG/MÉT)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình U250/ thép U 250 .với quy cách U250x76x6x12m có khối lượng 22...

THÉP HÌNH U250X78X7X12000MM (24.6KG/MÉT)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình U250/ thép U 250 .với quy cách U250x78x7x12m có khối lượng 24...

THÉP HÌNH U300/ THÉP U300 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình U300/ thép U 300 tiêu chuẩn A36/SS400 .Hàng nhập khẩu chính...

THÉP HÌNH U300X82X7X12000MM (31.02KG/MÉT)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình U300/ thép U 300 .với quy cách U300x82x7x12m có khối lượng 31...

THÉP HÌNH U300X85X7.5X12000MM (34.40KG/MÉT)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình U300/ thép U 300 .với quy cách U300x85x7.5x12m có khối lượng...

THÉP HÌNH U300X87X9.5X12000MM (39.17KG/MÉT)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình U300/ thép U 300 .với quy cách U300x87x9.5x12m có khối lượng...

THÉP HÌNH U400/ THÉP U400 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình U400/ thép U 400 tiêu chuẩn A36/SS400 .Hàng nhập khẩu chính...

THÉP HÌNH U400X100X10.5X12000MM (58.93KG/MÉT)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình U400/ thép U 400 Với quy cách U400x100x10.5x12m có khối lượng...

THÉP HÌNH U49X24X2.5X6000MM (2.33KG/MÉT)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình U49/ thép U 49 với quy cách U49x24x2.5x6000mm có khối lượng...
image