Thép hộp chữ nhật

THÉP HỘP ĐEN 100X250X8/ THÉP HỘP 250X100X8

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp đen 100x250x8/ Thép hộp 250x100x8 theo tiêu chuẩn của nhà...

THÉP HỘP ĐEN 160X200/ HỘP 200X160

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp đen 160x200/ hộp 200x160 với độ dày 4ly, 5ly, 6ly...

THÉP HỘP ĐEN 300X400 DÀY 15.5LI

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp đen 300x400 dày 15.5li theo tiêu chuẩn của nhà...

THÉP HỘP ĐEN 300X400/ 400X300

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp đen 300x400/ 400x300 với độ dày 6li/mm, 8li/mm...

THÉP HỘP ĐEN 300X400X16/ THÉP HỘP 400X300X16

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp đen 300x400 dày 16li theo tiêu chuẩn của nhà sản...

THÉP HỘP ĐEN 400X600/ 600X400

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp đen 400x600/ 600x400 với độ dày 10li và 12li theo...

THÉP HỘP ĐEN 50X150/ 150X50

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp đen 50x150/ 150x50 với độ dày 3li, 4li và 5li...

THÉP HỘP ĐEN 50X150X3

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp 50x150X3 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Dung sai...

THÉP HỘP ĐEN 50X150X4

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp 50x150X4 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Dung sai...

THÉP HỘP ĐEN 50X150X5

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp 50x150X5 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Dung sai...

THÉP HỘP ĐEN 50X150X6LY/6MM/6LI

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại THÉP HỘP ĐEN 50X150X6LY/6MM/6LI theo tiêu chuẩn của nhà sản...

THÉP HỘP ĐEN 80X100/ 100X80

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp đen 80x100/ 100x80 với độ dày 4li/mm, 5li/mm...

THÉP HỘP ĐEN 80X100/ 100X80 DÀY 4LY/4MM/ 5LY/5MM/ 6LY/6MM

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp đen 80x100/ 100x80 với độ dày 4ly/mm, 5ly/mm...

THÉP HỘP ĐEN 80X100X5/ 100X80X5

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp đen 80x100x5/ 100x80x5 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất...

THÉP HỘP ĐEN 80X100X6/ 100X80X6

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp 80x100x6/ 100x80x6 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP...
image