Thép hộp chữ nhật

THÉP HỘP 100X50 DÀY 1.4LY/ 1.5LY/ 1.6LY/ 1.8LY/ 2LY/ 2.3LY/ 2.5LY/ 3LY/ 3.2LY/ 3.5LY/ 4LY/ 5LY/ 6LY

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hộp 100x50 dày 1.4ly, 1.5ly, 1.8ly, 2ly,2.3ly, 2...

THÉP HỘP 100X80 DÀY 5LI

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp 100x80 dày 5li theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất...

THÉP HỘP 120X80 dày 2ly, 2.5ly, 3ly, 3,2ly, 3,5ly, 4ly, 4,5ly, 5ly, 6ly, 8ly, 10ly, 12ly.

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hộp 120x80 dày 2ly, 2.5ly, 3ly, 3,2ly, 3,5ly, 4ly, 4...

THÉP HỘP 120X80X10

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp 120x80x10 theo tiêu chuẩn của nhà sản...

THÉP HỘP 120X80X2

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp 120x80x2 theo tiêu chuẩn của nhà sản...

THÉP HỘP 120X80X3

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp 120x80x3 theo tiêu chuẩn của nhà sản...

THÉP HỘP 120X80X4

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp 120x80x4 theo tiêu chuẩn của nhà sản...

THÉP HỘP 120X80X5

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp 120x80x5 theo tiêu chuẩn của nhà sản...

THÉP HỘP 120X80X6

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp 120x80x6 theo tiêu chuẩn của nhà sản...

THÉP HỘP 120X80X8

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp 120x80x8 theo tiêu chuẩn của nhà sản...

THÉP HỘP 125X175 DÀY 3LY/ 3.2LY/ 3.5LY/ 4LY/ 5LY/ 6LY/ 8LY/ 10LY/ 12LY

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hộp 125x175 dày 3ly, 3,2ly, 3.5ly, 4ly,3.5ly, 5ly, 6ly...

THÉP HỘP 125X175X10

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 125x175x10 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP...

THÉP HỘP 125X175X3

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 125x175x3 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP...

THÉP HỘP 125X175X4

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 125x175x4 theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. THÉP HỘP...

THÉP HỘP 125X175X5

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 125x175x5 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP...

THÉP HỘP 125X175X6

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 125x175x6 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP...

THÉP HỘP 125X175X8

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 125x175x8 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP...

THÉP HỘP 125X75 DÀY 3LY/ 3.2LY/ 3.5LY/ 4LY/ 5LY/ 6LY/ 8LY/ 10LY/ 12LY

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hộp 125x75 dày 3ly, 3,2ly, 4ly, 5ly, 6ly, 8ly, 10ly, 12ly. Quy...

THÉP HỘP 125X75X10

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 125x75x10 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP...

THÉP HỘP 125X75X3

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 125x75x3 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP...
image