Thép hộp chữ nhật

THÉP HỘP 125X75X4

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 125x75x4 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP...

THÉP HỘP 125X75X5

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 125x75x5 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP...

THÉP HỘP 125X75X6

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 125x75x6 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP...

THÉP HỘP 125X75X8

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 125x75x8 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP...

THÉP HỘP 150X100 DÀY 2ly, 2.5ly, 3ly, 3,2ly, 3,5ly, 4ly, 4,5ly, 5ly, 6ly, 8ly, 10ly, 12ly

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hộp 150x100 dày 2ly, 2.5ly, 3ly, 3,2ly, 3,5ly, 4ly, 4...

THÉP HỘP 150X200 DÀY 5LY/5MM, 6LY/6MM, 8LY/8MM, 10LY/10MM, 12LY/12MM

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại THÉP HỘP 150X200 DÀY 5LY/5MM, 6LY/6MM, 8LY/8MM, 10LY/10MM...

THÉP HỘP 150X200/ 200X150

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp đen 150x200/ 200x150 với độ dày4li/mm, 5li/mm, 6li...

THÉP HỘP 150X200X10/ 200X150X10

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp đen 150x200X10/ 200x150X10 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất...

THÉP HỘP 150X200X6/ 200X150X6

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp đen 150x200X6/ 200x150X6 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất...

THÉP HỘP 150X200X8/ 200X150X8

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp đen 150x200X8/ 200x150X8 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất...

THÉP HỘP 150X250X10

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 150x250x10 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP...

THÉP HỘP 150X250X12

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 150x250x12 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP...

THÉP HỘP 150X250X4

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 150x250x4 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP...

THÉP HỘP 150X250X5

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 150x250x5 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP...

THÉP HỘP 150X250X6

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 150x250x6 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP...

THÉP HỘP 150X250X8

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 150x250x8 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP...

THÉP HỘP 150X300 DÀY 4LY, 5LY, 6LY, 8LY, 10LY, 12LY, 9LY, 14LY , 15LY

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hộp 150x300 dày 4ly, 5ly, 6ly, 8ly, 9ly, 10ly, 12ly, 14ly, 15ly. Quy...

THÉP HỘP 150X300X10

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 150x300x10 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP...

THÉP HỘP 150X300X12

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 150x300x12 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP...

THÉP HỘP 150X300X4

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 150x300x4 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP...
image