Thép hộp chữ nhật

THÉP HỘP 160X80X10

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp 160x80x10 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP HỘP...

THÉP HỘP 160X80X12

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp 160x80x12 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP HỘP...

THÉP HỘP 160X80X5

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp 160x80x5 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP HỘP...

THÉP HỘP 160X80X6

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp 160x80x6 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP HỘP...

THÉP HỘP 160X80X8

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp 160x80x8 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP HỘP...

THÉP HỘP 200X300/ THÉP HỘP 300X200

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hộp 200x300 dày 4ly, 5ly, 6ly, 8ly, 10ly, 12ly, 14ly,15ly. Quy cách...

THÉP HỘP 200X300X10

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp 200x300x10 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP HỘP...

THÉP HỘP 200X300X12

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp 200x300x12 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP HỘP...

THÉP HỘP 200X300X14

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp 200x300x14 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP HỘP...

THÉP HỘP 200X300X4

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp 200x300x4 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP HỘP...

THÉP HỘP 200X300X5

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp 200x300x5 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP HỘP...

THÉP HỘP 200X300X6

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp 200x300x6 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP HỘP...

THÉP HỘP 200X300X8

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp 200x300x8 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP HỘP...

THÉP HỘP 200X400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hộp 200x400 dày 5ly, 6ly, 8ly, 10ly, 12ly, 15ly.
Thép hộp 200x400x5
Thép...

THÉP HỘP 200X400X10

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp 200x400x10 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP HỘP...

THÉP HỘP 200X400X12

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp 200x400x12 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP HỘP...

THÉP HỘP 200X400X15

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp 200x400x15 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP HỘP...

THÉP HỘP 200X400X5

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp 200x400x5 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP HỘP...

THÉP HỘP 200X400X6

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp 200x400x6 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP HỘP...

THÉP HỘP 200X400X8

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp 200x400x8 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP HỘP...
image