Thép hộp chữ nhật

THÉP HỘP 60X120X2.3

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 60x120x2.3 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất...

THÉP HỘP 60X120X2.5

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 60x120x2.5 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất...

THÉP HỘP 60X120X3

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 60x120x3 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP...

THÉP HỘP 60X120X4

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 60x120x4 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP...

THÉP HỘP 60X120X5

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 60x120x5 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP...

THÉP HỘP 60X120X6

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 60x120x6 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP...

THÉP HỘP 75X150 / THÉP HỘP 150X75

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hộp 75x150 / thép hộp 150x75 dày 2ly, 2.5ly, 3ly, 3,2ly, 3...

THÉP HỘP 75X150X10

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp chữ nhật 75x150X10 theo tiêu chuẩn của nhà sản...

THÉP HỘP 75X150X2

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp chữ nhật 75x150X2 theo tiêu chuẩn của nhà sản...

THÉP HỘP 75X150X3

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp chữ nhật 75x150X3 theo tiêu chuẩn của nhà sản...

THÉP HỘP 75X150X4

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp chữ nhật 75x150X4 theo tiêu chuẩn của nhà sản...

THÉP HỘP 75X150X5

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp chữ nhật 75x150X5 theo tiêu chuẩn của nhà sản...

THÉP HỘP 75X150X6

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp chữ nhật 75x150X6 theo tiêu chuẩn của nhà sản...

THÉP HỘP 75X150X8

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp chữ nhật 75x150X8 theo tiêu chuẩn của nhà sản...

THÉP HỘP 80X100 DÀY 5LI

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp 80x100 dày 5li theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất...

THÉP HỘP 80X100X5

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp 80x100X5 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Dung sai...

THÉP HỘP 80X100X6

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp 80x100X6 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Dung sai...

THÉP HỘP CHỮ NHẬT 100X150

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hộp chữ nhật 100x150 dày 2ly, 2.5ly, 3ly, 3,2ly, 3,5ly...

THÉP HỘP CHỮ NHẬT 100X200

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hộp chữ nhật 100x200 dày 2ly, 2.5ly, 3ly, 4ly, 5ly, 6ly, 8ly...

THÉP HỘP CHỮ NHẬT 150X250

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hộp chữ nhật150x250 dày 4ly, 5ly, 6ly, 8ly, 9ly, 10ly, 12ly, 14ly, 15ly...
image