Thép hộp chữ nhật

THÉP HỘP 40X80X4

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 40x80x4 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP...

THÉP HỘP 50X100X2

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 50x100x2 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP...

THÉP HỘP 50X100X3

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 50x100x3 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP...

THÉP HỘP 50X100X4

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 50x100x4 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP...

THÉP HỘP 50X100X5

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 50x100x5 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP...

THÉP HỘP 50X100X6

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 50x100x6 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP...

THÉP HỘP 50X150 DÀY 2LY, 2.5LY, 3LY, 3.5LY, 4LY, 5LY, 6LY

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại THÉP HỘP 50X150 DÀY 2LY, 2.5LY, 3LY, 3.5LY, 4LY, 5LY...

THÉP HỘP 60X120 DÀY 1.2LY/ 1.4LY/ 1.5LY/ 1.8LY/ 2LY/ 2.3LY/ 2.5LY/ 3LY/ 3.2LY/ 3.5LY/ 4LY/ 5LY/ 6LY

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hộp 60x120 dày 1.2ly, 1.4ly, 1.5ly, 1.8ly, 2ly, 2...

THÉP HỘP 60X120X2

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 60x120x2 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP...

THÉP HỘP 60X120X2.3

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 60x120x2.3 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất...

THÉP HỘP 60X120X2.5

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 60x120x2.5 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất...

THÉP HỘP 60X120X3

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 60x120x3 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP...

THÉP HỘP 60X120X4

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 60x120x4 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP...

THÉP HỘP 60X120X5

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 60x120x5 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP...

THÉP HỘP 60X120X6

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp 60x120x6 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP...

THÉP HỘP 75X125 DÀY 3LY/ 3.2LY/ 3.5LY/ 4LY/ 5LY/ 6LY/ 8LY/ 10LY/ 12LY

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hộp 75x125 dày 3ly, 3,2ly, 4ly, 5ly, 6ly, 8ly, 10ly, 12ly. Quy...

THÉP HỘP 75X150 / THÉP HỘP 150X75

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hộp 75x150 / thép hộp 150x75 dày 2ly, 2.5ly, 3ly, 3,2ly, 3...

THÉP HỘP 75X150X10

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp chữ nhật 75x150X10 theo tiêu chuẩn của nhà sản...

THÉP HỘP 75X150X2

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp chữ nhật 75x150X2 theo tiêu chuẩn của nhà sản...

THÉP HỘP 75X150X3

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp và nhập khẩu Thép hộp chữ nhật 75x150X3 theo tiêu chuẩn của nhà sản...
image