Thép hộp vuông

Thép hộp vuông

THÉP HỘP VUÔNG ĐEN - HỘP KẼM 10X10, 14X14, 16X16

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hộp - Thép hộp vuông 10X10, 14X14, 16X16 dày 0.5 dem, 0.6dem...
image