Tags: THÉP HỘP 150X100X8

THÉP HỘP 150X100 DÀY 2ly, 2.5ly, 3ly, 3,2ly, 3,5ly, 4ly, 4,5ly, 5ly, 6ly, 8ly, 10ly, 12ly

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hộp 150x100 dày 2ly, 2.5ly, 3ly, 3,2ly, 3,5ly, 4ly, 4...

THÉP HỘP 100X150x8

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hộp 100x150x8 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP HỘP 100x150x8x6000mm có...

THÉP HỘP 100X150x10

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hộp 100x150x10 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP HỘP 100x150x10x6000mm có...
image