Tags: THÉP HỘP 200X300X10

THÉP HỘP CHỮ NHẬT 200X300 DÀY 5LY/ 6LY/ 8LY/ 10LY/12LY/14LY

Thép hộp chữ nhật 200x300 dày 5ly, 6ly, 8mm, 10ly, 12ly, 14ly. Là loại thép hộp có kết cấu rỗng...

THÉP HỘP 200X300/ THÉP HỘP 300X200

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hộp 200x300 dày 4ly, 5ly, 6ly, 8ly, 10ly, 12ly, 14ly,15ly. Quy cách...

THÉP HỘP 200X300X4

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp 200x300x4 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP HỘP...

THÉP HỘP 200X300X5

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp 200x300x5 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP HỘP...

THÉP HỘP 200X300X6

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp 200x300x6 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP HỘP...

THÉP HỘP 200X300X8

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp 200x300x8 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP HỘP...

THÉP HỘP 200X300X10

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp 200x300x10 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP HỘP...

THÉP HỘP 200X300X12

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp 200x300x12 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP HỘP...

THÉP HỘP 200X300X14

Chuyên cung cấp và nhập khẩu các loại Thép hộp 200x300x14 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP HỘP...

THÉP HỘP 100X300/ THÉP HỘP 300X100

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hộp 100x300 dày 5ly, 6ly, 8ly, 10ly. Quy cách cụ thể:
Thép hộp...
image