Tags: THÉP HỘP CHỮ NHẬT 160X80X8

THÉP HỘP CHỮ NHẬT 160X80

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hộp chữ nhật 160x80 dày 5ly, 6ly, 8ly, 10ly, 12ly. Quy cách cụ...

THÉP HỘP 160X80 / THÉP HỘP 80X160

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hộp 160X180 / thép hộp 80x160 dày 5ly, 6ly, 8ly, 10ly, 12ly. Quy cách...
image