Tags: THÉP HỘP VUÔNG 70X70X3

THÉP HỘP - THÉP HỘP VUÔNG 70X70

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hộp - Thép hộp vuông 70x70 với độ dày như:
Thép hộp vuông 70x70x2...

THÉP HỘP -THÉP HỘP VUÔNG 65X65

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hộp - Thép hộp vuông 65x65 dày 1.8ly, 2ly, 2.3ly, 2.5ly...

THÉP HỘP VUÔNG 70X70X3

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hộp vuông 70x70x3 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. THÉP HỘP 70x70x3x6000mm...
image