Tags: THÉP TẤM A572

THÉP TẤM A572

Thép tấm A572 là thép hợp kim thấp (columbi hay vandani), cường độ cao gồm: thép tấm A572-Gr.42...
image