Tags: Thép hình I200x100x5.5x8

THÉP HÌNH I200/ THÉP I200 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I200/ Thép I200 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép I200x100x5.5x8x6000mm/12000mm có...

THÉP HÌNH I244/ THÉP I244 TIÊU CHUẨN A36/SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I244/ Thép I244 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép I244x175x7x11x6000mm/12000mm có trọng...

THÉP HÌNH I200x100x5.5x8 (21.3kg/mét)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình I200/ Thép I200 tiêu chuẩn A36/SS400 . Thép I200x100x5.5x8x6000mm/12000mm có...
image