Tags: Thép hình V175x175x12x6000m

THÉP HÌNH V175X175X12X12000MM(31.80KG/ MÉT)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình V175x175x12x12000mm hay còn gọi là Thép góc L175x175x12x12000mm...Hàng nhập khẩu chính...

THÉP HÌNH V175X175X15X12000MM(39.40KG/ MÉT)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình V175x175x15x12000mm hay còn gọi là Thép góc L175x175x15x12000mm...Hàng nhập khẩu chính...
image