Tags: Thép hình V200x200

THÉP HÌNH V200X200/ THÉP V200X200

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình V200x200/ Thép V200x200 hay còn gọi là Thép góc L200x200...Hàng nhập...

THÉP HÌNH V250X250/ THÉP V250X250

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình V250x250/ Thép V250x250 hay còn gọi là Thép góc L250x250...Hàng nhập...

THÉP HÌNH V200X200X15X12000MM(45.60KG/ MÉT)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình V200x200x15x12000mm hay còn gọi là Thép góc L200x200x15x12000mm...Hàng nhập khẩu chính...

THÉP HÌNH V200X200X20X12000MM(60.06KG/ MÉT)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình V200x200x20x12000mm hay còn gọi là Thép góc L200x200x20x12000mm...Hàng nhập khẩu chính...

THÉP HÌNH V175X175X12X12000MM(31.80KG/ MÉT)

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình V175x175x12x12000mm hay còn gọi là Thép góc L175x175x12x12000mm...Hàng nhập khẩu chính...
image